Kontrakttillverkning

Planering.
Implementering.
Leverans.

– det slutförda konceptet för en teknikverkstad som är redo för tjänst!

Delar och komponenter som levereras av Paakkilan Konepaja Oy används I hamnkranar, krossmaskiner, pappersmaskiner, kraftverkspannor, produktlinjer inom processindustrin,skogsmaskiner och gruvdrifts- och tunnelbyggnadsutrustning.

Kontakta oss för ytterligare information. Vi är redo för kontraktstillverkning med fullt ansvar.